Harlem Tavern
Harlem Tavern: 40.804750, -73.955456